Giá hoa ly ngày 2/2 đến 5/2/2015 Tức 14/12...

Cập nhật giá hoa ly hàng tuần, Giá hoa ly thay đổi do nhiều yếu …

Giá hoa ly giao hàng ngày 27/1 đến 1/2...

Cập nhật giá hoa ly hàng tuần, Giá hoa ly thay đổi do nhiều yếu …

Giá hoa ly ngày 20/1 đến 25/1 Tức 1/12...

Cập nhật giá hoa ly hàng tuần, Giá hoa ly thay đổi do nhiều yếu …

Giá hoa ly ngày 15/1 đến 18/1 Tức 25/11...

Cập nhật giá hoa ly hàng tuần, Giá hoa ly thay đổi do nhiều yếu …

Cập nhật giá hoa ly từ 11-01 đến 15-01-2015

Cập nhật giá hoa ly hàng tuần, Giá hoa ly thay đổi do nhiều yếu …

Cập nhật giá hoa ly tuần từ 5/1/2015 đến...

Cập nhật giá hoa ly hàng tuần, Giá hoa ly thay đổi do nhiều yếu …

Cập nhật Giá hoa ly tuần từ 29/12/2014 đến...

Cập nhật Giá hoa ly tuần từ 29/12/2014 đến 04/01/2015 Hoa ly màu Vàng Giống …