Giá hoa Ly ở Đà Lạt, Ly Tây Tựu...

Trong dịp tết, do nhu cầu về hoa Ly của người dân cả nước tăng …