Những câu đố vui về hoa

Hoa gì hẹn đến ngày sau. Hoa gì lại mọc trên đầu hùng kê. Hoa …