Ý nghĩa của hoa ly

Thực chất hoa lily hay hoa ly là họ hành tỏi, có tên tiếng Việt: …