Hoa ly được đóng gói cẩn thận trước khi chuyển ra bến xe khách cho khách hàng.

van chuyen hoa ly bang xe may

van chuyen hoa ly bang thung

dong goi van chuyen hoa ly

van chuyen hoa lily

van chuyen hoa ly

Cùng ngắm hoa ly vàng cam khoe sắc