Thông báo mới nhất: 19h ngày 19 âm lịch.

Giá đánh cây và giá hoa ly cành bắt đầu tăng giá trở lại. Cụ thể chốt trong ngày, giao trước 26 âm là:
1. Hồng hến, Cam kẻ: cành 40k. Cây 45k.
2. Đỏ Robina: 70k cây. Đỏ cành giao luôn 50k. Đỏ cành để lạnh 40k.
3. Đỏ Lake carey: 65 cây. Cành 50k.
4. Vàng ù: 60k cây. 50k/cành.

Đặc biệt: có mấy lượng hàng đỏ Rô và Pink palace ít bông, chỉ 2 – 3 bông. Bông to, rất phù hợp đóng chậu. Chỉ 35k/cây.

Cập nhật giá ly ĐÁNH CẢ CÂY,đặt cọc trước 20 âm,giao hàng trước 26 âm:
-Tím hồng,hến hồng đánh cả ruộng là 35k/cây,mua lẻ 100 cây trở lên là 45/cây.
– Vàng ù,vàng chanh,Đỏ rô : đánh cả ruộng là 45k/cây, mua lẻ 100 cây trở lên là 55k/cây.
Giá ly CÀNH như sau:
– Tím hồng,hến hồng cả ruộng là 25k/cành, mua lẻ 35k/cành
– Đỏ rô,vàng ù: cả ruộng là 35k/cành,mua lẻ 45k/cành.

Hotline: 0705.146.789

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.