Được chăm sóc kỹ nên thân cây rất mập và khỏe

Được chăm sóc kỹ nên thân cây rất mập và khỏe

Leave a Reply