Vườn Hoa Ly chuẩn bị cho tết Ất Mùi...

Hãy cùng ghé thăm Vườn Hoa Ly, được trồng phục vụ cho tết 2015 và tết …