Ý nghĩa hoa hồng môn

Hoa hồng môn:  tình cảm chân thành không gian dối, nồng ấm, sự thanh lịch, tao …

Ý nghĩa hoa hồng xanh

Bạn có thấy lạ mắt với những bó hoa hồng xanh, bạn muốn mua tặng người …