Ý nghĩa hoa hồng môn

Hoa hồng môn:  tình cảm chân thành không gian dối, nồng ấm, sự thanh lịch, tao …