4 thoughts on “Thăm vườn ly tây tựu những ngày giáp tết (p2)

  1. Huyền says:

    Mình muốn mua hoa ly về bán. Bên bạn còn nh hoa không ? Gửi cho mình bảng giá cụ thể và cách thức vận chuyển đc không ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.