[Video] Cánh đồng hoa ly tây tựu những ngày tháng chạp

Những ngày giáp tết, Nông dân trên vườn hoa ly tại xã tây tựu, huyện từ liêm chuẩn bị cho vụ thu hoạch hoa ly lớn nhất cả năm.

Leave a Reply